Screen Size: 'u' - ≥1200px Width: 0000

.

... ...

Luther Crowther Koshuis

By Luther Crowther Koshuis is ons leerlinge ons eerste en grootste prioriteit. Al ons tyd, fondse en energie is daarop gemik om ‘n produk van ‘n hoë gehalte aan ons leerlinge te lewer en om ‘n huislike atmosfeer te skep waar elkeen homself, binne die reëls, kan uitleef en dit kan geniet.

Ons poog daarna om ‘n Christelike lewens-en-wêreldbeskouing by die leerlinge te vestig deur middel van huisgodsdiens en stiltetye.

Ons glo daaraan dat ons kinders produktief besig gehou moet word en ons motiveer ons leerlinge om aan die skool se buitemuurse aktiwiteite deel te neem. Daar is ook ‘n gimnasium by die skool beskikbaar waar die leerlinge kan oefen. Daar is verskeie rekreasie-aktiwiteite soos snoeker, uitstappies en funksies om te verseker dat die leerlinge gestimuleer bly.

Ons skroom egter nie om leerlinge wat nie by die reëls en regulasies van die koshuis inval nie, te straf of selfs te vra om die koshuis te verlaat. Ons is in die proses besig om ‘n trots vir ons koshuis by leerders te kweek.

Die matrieks het ook ‘n staande reëling om die koshuis se fasiliteite te gebruik wanneer hulle eksamens aflê.

‘n Prominente vaste inkomste vir die koshuis is die ses woonstelle wat verhuur word vir verblyf aan privaat huurders asook aan onderwysers. Op die oomblik word al die wooneenhede uitverhuur teen ‘n markverwante bedrag wat jaarliks deur die skool se beheerraad en koshuiskomitee hersien word.

Me. B. Hoffman (superintendent) en me. H. Visser (koshuismoeder) en K. Schoeman (matrone) doen saam met die res van die personeel hulle bes om met deernis om te sien na die daaglikse behoeftes van die leerlinge. Die diensdoenende koshuispersoneel is as volg: Me. H. Visser, mnr. A. van Niekerk en me. Melanie Oosthuizen.

Ons was die jaar in die bevoorregte posisie om die koshuisgelde ‘n markverwante bedrag van R15 000 per jaar te maak. Vergelyk dit gerus met ander plattelandse skoolkoshuise.

Met puik personeel, gedissiplineerde leerlinge en goeie fasiliteite is ons dankbaar en trots om Luther Crowther koshuis ons tuiste te noem.

KOSHUISGELD 2023

R1900 per maand vir 10 maande (R19 000 per jaar)

.

... ...