Screen Size: 'u' - ≥1200px Width: 0000
Op hierdie blad:

SKOOLFONDS 2024

Januarie - Dubbele skoolfondspaaiement a.g.v. registrasiegeld.
R18000 vir die jaar (R1500 vir 12 maande)

Vir elektroniese betalings, kan die volgende bankbesonderhede gebruik word:
  • Hoërskool Hennenman, FNB
  • Takkode: 250655
  • Rekeningnommer: 62163770516
  • Verwysing: Leerder se naam
  • Rekeningtipe: Tjek

BUSGELD 2024

ALLE BUSFOOIE IS PER MAAND VOORUIT BETAALBAAR.
*** Daar is ‘n groter aanvraag na busvervoer as wat ons kan verskaf.
Indien daar nie genoeg plek op die bus vir almal is nie, sal die leerlinge wat eerste die volle bedrag betaal gehelp word.
BUSFOOIE VIR DIE JAAR

Die busfooie is volgens die weke van elke maand aangepas, sodat u nie betaal vir die weke wanneer daar nie skool is nie. Hierdie busfooie is slegs vir die eerste twee kwartale. Na gelang van die brandstofprys, kan die fooie na ses maande aangepas word.

Die busfooie vir die eerste twee kwartale is dus as volg:

Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Aantal weke: 2 4 3 4 4 2
Phomolong R270 R540 R400 R540 R540 R270
Riebeeckstad R550 R1100 R820 R1100 R1100 R550
Ventersburg R390 R780 R580 R780 R780 R390
Virginia BP R540 R1080 R800 R1080 R1080 R540
Virginia Harvinia R680 R1370 R1020 R1370 R1370 R680

** Indien daar meer as een kind per gesin bus ry, kry die 2de kind 50% afslag op die fooie.
Dit sal so op u rekening aangedui word.

KOSHUISGELD 2024

R2000 per maand vir 10 maande (R20 000 per jaar)